POWERED BY VERAS

Wat is Circulair Slopen?

Circulair Slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen, in andere projecten weer hoogwaardig worden toegepast. Circulair Slopen is zo een essentiële schakel in de Circulaire Economie.

Sloopaannemers zijn de grondstoffenleveranciers voor de bouw!

Circulair Slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen, weer in andere projecten hoogwaardig worden toegepast. Circulair Slopen is zo een essentiële schakel in de Circulaire Economie.


Deze website komt voort uit het VERAS speerpunt van beleid inzake de afzet van sloopmaterialen in de Circulaire Economie. De leden van VERAS zijn actief in het circulair maken van het sloopproces. Gelukkig zien we steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich hierop profileren. Rondom dit thema is veel kennis en zijn er veel opinies die de komende tijd zullen moeten uitkristalliseren naar een gevestigde praktijk van Circulair Slopen.


Het doel van deze website is u te informeren als betrokkene over de stand van zaken rondom Circulair Slopen. U kunt op drie manieren gebruik maken van deze website:


Kennisbank

Hierop staat de beschikbare kennis op het gebied van Circulair Slopen en de Circulaire Economie.


Circulaire Succesverhalen

Hier vindt u interessante en inspirerende circulaire sloopprojecten van de leden van VERAS. 


Sloopmaterialen online

Hier vindt u de fysieke en online verkoopkanalen van de leden van VERAS. Indien u concreet wilt bijdragen aan de Circulaire Economie, dan kunt u de grondstoffen en vrijgekomen materialen afkomstig van sloopprojecten, direct bij hen afnemen. Een betere bijdrage kunt u niet leveren!

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden