POWERED BY VERAS

Over de Aanpak circulair slopen en hergebruik

Over de Aanpak circulair slopen en hoogwaardig hergebruik


Vanuit BZK is gestart om circulair slopen en hoogwaardig hergebruik te stimuleren en te verankeren binnen de sector. Hergebruik en recycling van bouwelementen en materialen leidt tot een aanzienlijke CO2-reductie. Het draagt bij aan de circulaire transitie in de bouwsector. Het hoogwaardig kunnen hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen vergt aandacht bij de sloop, of eigenlijk demontage met het oog op remontage, van bouwwerken of van elementen in een bouwwerk. Daarom heeft het kabinet besloten tot de aanpak circulair slopen. Op 15 september 2023 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de brief ‘Toelichting klimaatmaatregelen’  naar de Tweede Kamer gezonden. Daarin is ook een passage over circulair slopen opgenomen.


Eind 2023 is met diverse betrokken partijen uit de bouwsector gekeken welke activiteiten circulair slopen kunnen bevorderen en ondersteunen. Hierbij is aandacht voor het aanbod, maar ook voor de vraag naar secundaire materialen. Ook wordt er gewerkt aan een meerjarige roadmap die eind 2024 gereed zou moeten zijn. Betrokken partijen zijn VERAS, SVMS, Cirkelstad, Stichting Insert, Brokkenmákers, BRBS en diverse bureaus op het gebied van sloopprojecten en beleidsstudies.


Naast de opgerichte werkgroep wordt een stuurgroep geformeerd en worden klankbordbijeenkomsten georganiseerd met de branche. Het doel is om zo te zorgen dat de deelprojecten in de praktijk zinvol en toepasbaar zijn voor de bedrijven en andere stakeholders die zich bezighouden met circulair slopen en hoogwaardig hergebruik.Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden