POWERED BY VERAS

VERAS is dé branchevereniging
voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven 

Met ruim 100 leden en 20 donateurs vertegenwoordigen wij een belangrijk deel van de sloop- en asbestverwijderingsbranche.

Over VERAS


Wij behartigen de belangen van de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Centraal daarin staat het bevorderen van de professionaliteit, het kwaliteitsniveau en goede imago van de branche. Een belangrijke activiteit van VERAS is de informatievoorziening en serviceverlening aan onze leden en andere partijen.


Wij zetten ons in voor:

  • een gezonde marktstructuur voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven; 
  • adequate en werkbare wet- en regelgeving en normen en richtlijnen; 
  • borgen van veilig en milieukundig slopen en veilig & gezond werken; 
  • een bijdrage leveren aan de Circulaire Economie door het bevorderen van een hoogwaardig hergebruik van vrijkomende sloopmaterialen;
  • verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (www.sloopcode.nl).

De inzet van VERAS op het gebied van circulair slopen richten zich op:

  • bijdragen aan kennisontwikkeling en informatie-uitwisseling over Circulair Slopen;
  • profileren van de sloopbranche als belangrijke partij in de Circulaire Economie;
  • profileren van VERAS als belangenbehartiger rondom Circulair Slopen;
  • profileren van aangesloten leden als belangrijke schakel in de Circulair Slopen.

Als belangenbehartiger zijn wij vertegenwoordigd in diverse overlegvormen en commissies. Ook zijn er intensieve contacten met de betrokken departementen en relevante maatschappelijke organisaties. 


Een andere belangrijke activiteit van VERAS is de informatievoorziening en helpdesk voor leden. Een lidmaatschap moet namelijk ook individuele voordelen voor lidbedrijven opleveren. 


VERAS is lid van Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en van de European Demolition Association (EDA). Verder vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met collega brancheorganisaties.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden